დაზღვევა

დაზღვევა

პასუხისმგებლობის დაზღვევა თავიდან აგარიდებთ მესამე პირის მიმართ მიყენებული ზიანის ფინანსურ ხარჯებს.

დამქირავებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევა;

გადამზიდველის (ექსპედიტორის) სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა;

მასობრივი თავშეყრის ობიექტის მფლობელის მიერ მესამე პირის წინაშე
სამოქალაქო პასუხისმგებლობის  დაზღვევა;

სამედიცინო დაწესებულების სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა;

უპილოტო საფრენი აპარატების მფლობელის მესამე პირის წინაშე სამოქალაქო
პასუხისმგებლობის დაზღვევა.