დაზღვევა

დაზღვევა

თანახმა ვარ, რომ ჩემს მიერ შეყვანილი ნებისმიერი პერსონალური მონაცემი, მომავალში დამუშავებული იქნას სს "სადაზღვევო კომპანია ალფა"-ს მიერ, ნებისმიერი მარკეტინგული მიზნებისთვის.
ინფორმაცია ავტომობილის მფლობელის შესახებ

ინფორმაცია ავტომობილის შესახებთქვენი ავტომობილის ამსახველი ფოტოები
* გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აუცილებელია წარმოადგინოთ დასაზღვევი ავტოსატრანსპორტო საშუალების წინა საქარე მინის (გარეცხილ მდგომარეობაში) ცხრა ფოტოსურათი (წინიდან ახლო ხედი მარცხენა ქვედა და ზედა კუთხიდან, მარჯვენა ქვედა და ზედა კუთხიდან, შორი ხედი წინიდან ისე, რომ ჩანდეს საქარე მინა და რეგისტრაციის, სერიული ნომერი და საქარე მინა შიდა მხრიდან, გადაღებული უკანა სავარძლიდან) რომელზეც ნათლად გამოჩნდება წინა საქარე მინის მდგომარეობა და თავად ავტოსატრანსპორტო საშუალება
ავტომობილის ფოტოების ნიმუშები
ატვირთეთ თქვენი ავტომობილის ფოტოები
1. ავტომობილი წინა მხრიდან ისე, რომ ჩანდეს საქარე მინა და რეგისტრაციის, სერიული ნომერი. სურათი უნდა იყოს გადაღებული ისე, რომ ფოტოს ქვედა მხარე მაქსიმალურად ახლოს იყოს ავტომობილის სერიულ ნომერთან
2. ავტომობილის წინა საქარე მინა ახლოდან ისე, რომ ჩანდეს ყველა კუთხე
3. ავტომობილის წინა საქარე მინა, გადაღებული ქვედა მარჯვენა კუთხიდან. გადამღებსა და ავტომობილის საქარე მინას შორის მანძილი არ უნდა აღემატებოდეს 30 სანტიმეტრს
4. ავტომობილის წინა საქარე მინა, გადაღებული ქვედა მარცხენა კუთხიდან. გადამღებსა და ავტომობილის საქარე მინას შორის მანძილი არ უნდა აღემატებოდეს 30 სანტიმეტრს
5. ავტომობილის წინა საქარე მინა, გადაღებული ზედა მარცხენა კუთხიდან. გადამღებსა და ავტომობილის საქარე მინას შორის მანძილი არ უნდა აღემატებოდეს 30 სანტიმეტრს
6. ავტომობილის წინა საქარე მინა, გადაღებული ზედა მარჯვენა კუთხიდან. გადამღებსა და ავტომობილის საქარე მინას შორის მანძილი არ უნდა აღემატებოდეს 30 სანტიმეტრს
7. ავტომობილის წინა საქარე მინა გადაღებული შიდა მხრიდან, კერძოდ უკანა სავარძლის შუა ნაწილიდან ისე, რომ ჩანდეს საქარე მინის ყველა კუთხე
8. ავტომობილის წინა საქარე მინა გადაღებული შიდა მხრიდან, კერძოდ წინა მარჯვენა სავარძლიდან ობიექტივი მიმართული მარჯვენა მხრიდან მარცხნივ
9. ავტომობილის წინა საქარე მინა გადაღებული შიდა მხრიდან, კერძოდ წინა მარცხენა სავარძლიდან ობიექტივი მიმართული მარცხენა მხრიდან მარჯვნივ