დაზღვევა

დაზღვევა


ალფას ქსელი

სათაო ოფისი

ალ. ყაზბეგის გამზირი #16

+995 032 2640 640;

+995 032 298 08 08

insurance@alpha.ge

09:00–18:00

თბილისი

სათაო ოფისი

ალ. ყაზბეგის გამზირი #16

+995 032 2640 640;

+995 032 298 08 08

insurance@alpha.ge

09:00–18:00

თბილისი

სერვის ცენტრი

ჯ. ბაგრატიონის ქ. #27

+995 032 2640 640;

+995 032 298 08 08

insurance@alpha.ge

09:00–18:00

რუსთავი

მესხიშვილის ქუჩა #4 -ის მიმდებარე ტერიტორია

insurance@alpha.ge

09:00–18:00

გორი

ცხინვალის გზატკეცილი #12

insurance@alpha.ge

09:00–18:00